Ing. Pavel Janeta - KOVO - Strojní obrábění kovů, výroba strojních součástí a dílů

Kvalita

ISO certifikát

V roce 2001 získala firma certifikát kvality podle normy ČSN EN ISO 9002 : 1995, v roce 2003 byla recertifikována podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001 a v roce 2009 proběhla recertifikace podle normy ČSN EN 9001 : 2009.

Politika kvality

Politikou kvality firmy, je vyrábět výrobky odpovídající přesně požadavkům a potřebám zákazníků.

Toho chci dosáhnout prosazováním těchto principů:

  • Zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré mé činnosti.
  • Rozhodnutí v oblasti kvality je pro mne prvořadé, neboť systém kvality je pro mne i systémem řízení firmy.
  • Dosažení prvenství v kvality u daného výrobku je základem mého úspěchu v boji s konkurencí.
  • Vývoj, uplatňování a zlepšování efektivnosti systému managementu kvality považuji za stálý a systematický proces. Jsem plně za něj odpovědný.
  • Přednost má prevence proti chybám, nikoliv jejich odstraňování. Zodpovědným přístupem k indikaci možných chyb chci předcházet jejich vzniku.
  • Vzděláváním a výcvikem chci zvyšovat svoji pracovní zručnost, abych v co největší míře uspokojil požadavky na provedení i těch nejnáročnějších výrobních operací.
  • Tato politika kvality je vyhlašována s vírou, že bude pochopena a přijata mými obchodními
    partnery.

V Dětmarovicích, dne 15.6. 2009

Ing. Pavel Janeta
majitel firmy

Zkušebna trysek

Pro kontrolu kvality trysek (v současné době vyrábíme 30 typů chladicích a granulačních trysek pro hutní průmysl) bylo vyvinuto a vyrobeno kalibrované zkušební zařízení na kterém se kontroluje průtočné množství kapaliny při předem plynule nastavitelném tlaku od 0,2 - 1,5 MPa, měří se rozstřikový kužel a posuzuje tvar a charakteristika rozstřikového kužele.

Zkušebna trysek   Zkušebna trysek   Zkušebna trysek  

B7 design & Infocity Hosting
Ing. Pavel Janeta - KOVO - www.janeta-kovo.cz
Home | Napište nám | Top